୪ଜଳଛତ୍ର ଉଦଘାଟନ କଲେ ଲିଲି ଭୋଳ

କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉଦଳା ଏନଏସି ଠାରେ ଆଜି ୪ଟି ଜଳଛତ୍ର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି ।

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତଥା ଉଦଳା ଏନଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିଲି ଭୋଳ ଉଦଳା ସହରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

Leave a Comment