ଶୁଳିଆପଦାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 95 ମିମି ବର୍ଷା

ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶୁଳିଆପଦାରେ 95 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆରେ 91, ଉଦଳାରେ 69, କପ୍ତିପଦାରେ 66 ଏବଂ ବେତନଟିରେ 63 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି l

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niladri Bije