ରାଜ୍ୟରେ ୯ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ

ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସୋନପୁରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 44.4 ଡିଗ୍ରୀ ସୋନପୁରରେ ଥିବା ବେଳେ 9 ସହରରେ ତାତି 42 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି l
21 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଛି l

Leave a Comment