ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଜିକାର ତାପମାତ୍ରା 42.2 ଡିଗ୍ରୀ

ଆଜି ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 42.2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଥିଲା 34 ଡିଗ୍ରୀ l

Leave a Comment