ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଜିକାର ତାପମାତ୍ରା 39.5 ଡିଗ୍ରୀ

ଆଜି ଦିନବେଳା ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ଥିଲା 35 ଡିଗ୍ରୀ l

Leave a Comment