ଝିଆରୀକୁ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ ଜେଲ

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଳାର ମୁକ୍ତାପଶି ଗ୍ରାମରେ 2008 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଝିଆରୀକୁ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟକୋର୍ଟ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l

Leave a Comment