ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆଜିକାର ତାପମାତ୍ରା 37.5 ଡିଗ୍ରୀ

ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ସହରରେ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା 37.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲା 35 ଡିଗ୍ରୀ l

Leave a Comment