ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ କହିଲେ ବାରିପଦା ଏଡିଏମ୍

ବାରିପଦା ଏଡିଏମ୍ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହେବ, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍।

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ କହିଲେ ବାରିପଦା ଏଡିଏମ୍

ବାରିପଦା ଏଡିଏମ୍ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହେବ, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍।

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nuakhai wishes