ଗୋପାଳପୁରରେ ଆଜିକାର ତାପମାତ୍ରା ୩୧.୧ ଡିଗ୍ରୀ

ଆଜି ଛତ୍ରପୁରରେ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳପୁରରେ ରହିଛି 31.1 ଡିଗ୍ରୀ l

Leave a Comment