ଓପିଏସସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରିସିଡ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଓପିଏସସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରିସିଡ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଟୁଇଟ୍ ଜରିଆରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓପିଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି।

ଓପିଏସସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିପାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୟୁପିଏସସି ମେନ୍ ଦେବେ, ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nuakhai wishes