ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି: ଆଇଏମ୍‌ଡି ଡିଜି

ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟାଜନିତ ପବନ କି ବର୍ଷା, କିଛି ହେବନି କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍‌ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର।

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nuakhai wishes