ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଲା ବୈତରଣୀ

ଆଖୁଆପଦା ଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି l ଏଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 17.83 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ 17.88 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nuakhai wishes