ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ସଂଜୟ କୁମାର ପାଇବେ ପୁଲିସ ପଦକ

ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ଏଡିଜି ସଂଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଦିଆଯିବ।

ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nuakhai wishes